Netrom Translation...the key to clever communication
   
Welcome to Netrom Translation
... the key to clever communication

Pass the word on …
Potential Customers Locked Out Of Your Product Because of Language BarrierWhen transferring a word to another language, it is not always enough just to look up the word in a dictionary. Language is not a static science, but a dynamic tool continuously influenced by a number of factors. There are words that simply cannot be translated. Others may be so culturally specific that the concept does not exist in the lexicon of the other language. Professional translators are aware of this. They keep up with developments in all the languages they translate from and especially the language they translate into. This is the language in which the message has to be conveyed correctly.

… but in a correct way
There is a difference between translating a newspaper article and translating a user's guide for an advanced computer program. The latter requires a technical translator. What distinguishes technical translators from other translators is that technical translators must keep up to date with various specialist fields. This is a prerequisite if they are to produce satisfactory translations of complex technical texts.

Netrom Translation is aware of all this. So, if you would like to open the door to new and exciting markets, we have the key.

Velkommen til Netrom Translation
... nøkkelen til god kommunikasjon

Send ordet videre …
Netrom Translation Unlocks The Language BarrierNår et ord skal overføres til et annet språk, er det ikke alltid nok å bare slå opp i en ordbok. Språk er ikke en statisk vitenskap, men et dynamisk verktøy som hele tiden blir påvirket av en rekke faktorer. Noen ord lar seg simpelthen ikke oversette. Andre ord kan være så kulturelt betingede at begrepet ikke eksisterer i det andre språket. En profesjonell oversetter vet dette. Han følger med på utviklingen i alle språkene han oversetter fra og til, og da aller mest det språket han oversetter til. Det er på dette språket han skal formidle budskapet på en korrekt måte.

… men på riktig måte
Det er forskjell på å oversette en avisartikkel og en brukerhåndbok for et avansert dataprogram. Til sistnevnte kreves en fagoversetter. Det som skiller en fagoversetter fra en oversetter, er at fagoversetteren må holde seg oppdatert på de ulike fagområdene han arbeider innenfor. Dette er en forutsetning for at han skal kunne oversette en fagtekst på en tilfredsstillende måte.

Netrom Translation vet alt dette. Så om du ønsker å åpne døren til nye og spennende markeder, har vi nøkkelen.

Copyright 1999 - 2007 © Netrom.no. All rights reserved.
Website Design & Hosting By Tropical Web Creations